Colofon

Copyright © Planet Awesome

Visuele identiteit: Allyourmedia
Webdesign: Allyourmedia
Webdevelopment: Allyourmedia
Fotografie: Robert Stienezen photography
Video: Storyshot
Audio: Thomas Gebben
Teksten: Sonja Schwedersky

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, (foto)kopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.