Giftcard Voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze giftcardvoorwaarden van toepassing op door Planet Awesome Nijmegen B.V. uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een Planet Awesome Giftcard aanvaard je deze giftcardvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Planet Awesome uitgegeven giftcards (zowel elektronische als fysieke cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Planet Awesome.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke qr code. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Planet Awesome te worden verstrekt. Planet Awesome behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Planet Awesome aan jou is verzonden) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde activiteiten te boeken. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode betalen op locatie.

Iedere Cadeaubon is maximaal 2 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen uitgegeven door Planet Awesome zijn uitsluitend inwisselbaar voor activiteiten bij Planet Awesome.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden via pin.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde giftcardvoorwaarden.

Per boeking kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Planet Awesome zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.